Το LE είναι ένα τροποποιημένο INFINITE πατίνι με μοναδικά χρώματα. Όπως τα ρούχα, οι άνθρωποι επιθυμούν να έχουν περισσότερες επιλογές σε ό,τι μπορούν να φορέσουν. Το LE το φέρνει στην αγορά. The LE is a customized INFINITE inline skate featuring unique color variations. Just like clothing, people seek more choices in what they can wear. The LE brings this concept to the market.


145 
  • Brand: micro
  • SKU: MIS-LE-BL
  • Shipping: 
  • Return Policy: A warranty can be claimed for any product that has a manufacturing defect. How each warranty is handled depends on the product and varies from manufacturer to manufacturer. If you find that there is a defect in the product you received, you can contact us and we will guide you on what to do to handle your issue in the most efficient way.

Size: *
  • 33-36


Learn More